helmi 232011
 

Plasebo-efektistä on ollut useampaan otteeseen myös Tajunnassa juttua, ja jälleen asiasta on tehty kiinnostava tutkimus. Tällä kertaa havaittiin, että negatiivinen plasebo, eli usko ettei lääkkeellä ole vaikutusta, on merkittävä tekijä esimerkiksi kivunlievityksessä.

Keskimääräinen kivun määrä oli 66. Kun heille annettiin kipulääkettä, mutta heille ei siitä kerrottu, keskiarvo tippui 55:een. Kun henkilöille kerrottiin lääkkeestä, kivun määrä olikin enää 39. Kun kipulääkkeen antamista jatkettiin, mutta henkilöille sanottiin lääkkeen tehon loppuvan, arvo olikin yhtäkkiä 64.

Tutkimuksen toteuttanut Irene Tracey muistuttaa, että lääkärit nykyään keskittyvät liikaa fysiologisen puolen hoitoon, mikä voi olla este hoidon onnistumiselle.

Lue lisää täältä:
Etusivu – Terveysklinikat – Lääkitys – Uutisia lääkityksestä – Pessimismi tappaa lääkkeen tehon – Tohtori.fi.

helmi 222011
 

Lastaan lääkärille rokotettavaksi vievä äiti pitää pienokaistaan kädestä kiinni, rohkaistessaan tätä piikin tuomaa kipua vastaan. Tämän alitajuisen eleen vaikutuksesta on olemassa myös tutkimuksia. Kaksi tuoretta tutkimusta osoittavat kuitenkin, että helpottava efekti ei liity pelkästään  fyysiseen kontaktiin, vaan myös rakkaan henkilön valokuva voi vaikuttaa samalla lailla.

Vuoden 2009 tutkimuksessa testattiin 25 seurustelevaa paria. Koehenkilönä nainen piteli kädestä verhon takana olevaa poikaystäväänsä tai vaihtoehtoisesti tuntematonta miestä. Variaatiossa hän katseli joko poikaystävänsä tai tuntemattoman henkilön valokuvaa. Naisen aistima kipu väheni merkittävästi kun hän kosketti poikaystäväänsä tai katseli hänen kuvaansa. Kuvan ja kosketuksen välillä ei ollut merkittävää eroa.

Uudemmassa tutkimuksessa koehenkilöiden aivotoimintaa kuvattiin kokeen aikana. Vaikutusta verrattiin myös sanapelien aiheuttamiin häiriötekijöihin, joiden on myös huomattu vaikuttavan kipuaistimukseen. Rakastetun kuva kuitenkin syttytti häiriötekijään verrattuna myös aivojen mielihyväkeskukset toimintaan. Vaikutukset ovat siis kemikaaleihin, kuten kokaiiniin, verrattavia ja vähensivät subjektiivista kipukokemusta jopa 36:sta 44 prosenttiin. Kova kipu väheni 12-13 prosenttia.

When Photos Are Painkillers: Scientific American.