Menu Close

Mystiset liikkeet Suomessa

Suomalainen uskonnollinen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Viimeaikoina ev.lut. kirkosta on erottu ihan porukalla (vaikkakaan muutaman tuhannen eroluvut eivät paljon hetkauta neljän miljoonan jäsenmäärää) ja uudenmuotoinen henkisyys vetää puoleensa.

Valtauskonnon ulkopuolella tapahtuva uskonnollinen kenttä on hankala tutkittava, sillä se jakautuu lukemattomiin yhdistyksiin, yhteisöihin ja organisaatioihin. Kirkon tutkimuskekskuksen hanke Uskonnot suomessa on kerännyt sivuilleen tietoja uskonnollisista yhteisöistä vuodesta 2006. Tätänykyä sivuilla on jo yli 950 organisaatiota tai ryhmää. Alajaostot mukaan lukien Suomessa toimii noin 3 000 uskonnolliseksi luokiteltavaa organisaatiota.

Tässä vaiheessa kannattaa mainita, että uskontotieteen näkökulmasta ryhmää on perusteltua pitää uskonnollisena, jos sen oppeihin kuuluu käsitys supranormaalista todellisuudesta, oli yhteisö käytännössä minkä muotoinen tahansa.

Kristillisten liikkeiden, islamin ja itämaisten uskontojen rinnalla on pitkään kulkenut länsimaisen esoterian virtaus. Tätä liikehdintää edustavat mm. teosofinen seura, antroposofia ja vapaamuurarit.

Länsimainen esoteria ja New Age

Jäsenmäärältään suurin länsimaista esoteriaa edustava yhteisö on vapaamuurarijärjestö Suomen suurloosi ry. Sen jäsenmäärä on nykyään noin 6 500 henkilöä. Seuraavaksi suurin yhteisö on Suomen Spiritualistinen Seura 1 500 jäsenellä. Kolmannelta sijalta löytyy toinen vapaamuurarijärjestö, ruotsalaiseen riittiin pohjautuva Svenska frimurareorden i Finland, jolla on jäseniä 1 200.

Kolmaskin vapaamuurarijärjestö suomesta löytyy, yhteisvapaamuurariutta (eli järjestö hyväksyy jäsenikseen myös naisia) edustava Le Droit Humain. Tällä on jäseniä noin 200. Le Droit Humain kiinnittyy muita vapaamuurarijärjestöjä vahvemmin suomalaisen esoteriikan perinteeseen. Se on saanut vahvoja vaikutteita teosofiselta järjestöltä ja järjestön perustajana voidaan pitää suomalaisen okkultismin suurta poikaa, Pekka Ervastia.

Pekka Ervast oli perustamassa vuonna 1907 Suomeen Teosofista seuraa (jäseniä nykyään 460), mutta halusi myöhemmin painottaa omassa työssään länsimaisia perinteitä ja Jeesuksen opetuksia. Niinpä hän perusti vuonna 1920 Ruusu-risti järjestön (nykyinen jäsenmäärä 276). Muita teosofiasta jollain tapaa vaikutteita saaneita järjestöjä ovat mm. Kristosofinen kirjallisuusseura ry (jäseniä 70), Suomen antroposofinen liitto ry (800), Helsingin Summit Lighthouse ry (arviolta alle 50 jäsentä), Ihmisyyden tunnustajat (47) ja Via ry (250).

Esoteeristen perinteiden rinnalle on viime vuosikymmeninä kehittynyt uudenlaista, entistä hajanaisempaa uskonnollisuutta: New Age-henkisyyttä. New Age on yläkäsite, joka pitää sisällään monenlaisia uskonnollisia ja psykologisterapeuttisia suuntauksia. Mitään yhtenäistä New Age-liikettä ei siis ole olemassa, vaan aineksia lainataan monista eri lähteistä, niin perinteisistä idän ja lännen filosofioista kuin nykyaikaisesta vaihtoehtolääketieteestä ja terapioista. Myös perinteinen länsimainen esoteria on tottakai vaikuttanut vahvasti New Age -kenttään. Perinteisiä oppeja on kuitenkin modernisoitu ja psykologisoitu.

Toinen merkittävä vaikutus on ollut 1960-luvulla alkaneella Human Potential -liikkeellä, jossa ihmisen minuutta korostettiin autenttisuuden ja aitouden lähteenä verrattuna perinteisiin auktoriteetteihin. New Agen voidaan sanoa muokanneen liikkeen ajatuksia uskonnollisiksi. New Age korostaakin yksilöllisyyttä, jokaisen vapautta miksata omat uskonnolliset käsityksensä.

Henkisyystutkimus

Jos tunnet edustavasi jotain uudemman henkisyyden haaraa, kannattaa hankkia käsiin uusin Ultra-lehti. Ultra edustaa varsin puhdasmuotoista New Agea, allekirjoittaneen mielestä joskus jopa tuskastuttavuuteen asti vapaamielistä eklektisyyttä. Uusimmassa lehdessä on kuitenkin Kirkon tutkimuskeskuksen järjestämän “suuren henkisyystutkimuksen” kyselykaavake. Tutkimus vaikuttaa erinomaisen kiinnostavalta ja tulee varmasti tehokkaasti valaisemaan uushenkisyyden kenttää. Lainaus suoraan lehdestä:

Tutkimukset kertovat, että kaikkialla Euroopassa ihmiset pohtivat entistä enemmän olemassaolon tarkoitusta ja merkitystä. Perinteisten uskontojen kannatus on kuitenkin laskenut ja yhä useammin ihmiset löytävät vastauksia elämänkysymyksiinsä omaehtoisesti.

Kokonaiskuvaa tilanteesta on kuitenkin vaikea mouodostaa ilman täsmällistä ja seikakperäistä tietoa. Oheisessa lomakkeessa olevii kysymyksiin vastaamalla voit omalta osaltasi olla lisäämässä tietoa käynnissä olemasta murroksesta.

Kipinkapin lehtikioskille siis ja näpräämään kyselylomakkeen kanssa.

Linkkejä:
Uskonnot Suomessa
Suomen suurloosi ry
Kansainvälinen Yhteis-Vapaamuurarijärjestö “Le Droit Humain” Suomen Liitto ry
Pekka Ervasti
Ruusu-Risti ry
Suomen Antroposofinen liitto ry
Via ry
Human Potential Movement

Lähteet:
Jussi Sohlberg: Katsaus uskontojen kirjoon nykypäivän Suomessa – tarjonnan runsautta ja maallistumista; Hermeetikko 11
Kimmo Ketola & Jussi Sohlberg: Tutkijat kartoittavat henkisiä virtauksia; Ultra 7-8 2011

1 Comment

 1. Veli

  Hei,

  Kiitos artikkelistanne. Korjaisin yhtä yksityiskohtaa, jonka voitte tarkistaa sivustolta http://www.droithumain.fi.

  Pekka Ervast ei ole ollut perustajana järjestön Suomen Liitossa, vaan on ollut aikanaan merkittävä jäsen.

  Ystävällisin terveisin,
  Veli

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.