Menu Close

Työmarkkinoiden uudet hierarkiat ja kontrolli

1980- ja 90-lukujen taitteen jälkeen yhteiskuntaa on määrätietoisesti pyritty muokkaamaan eriarvoisempaan suuntaan.

Johannes Kanasen 1.3. tarkastettava väitöskirja kuvaa hyvinvointivaltion muutosta pohjoismaissa. Rahamarkkinoiden säätelyä purettiin, julkisia toimintoja yksityistettiin ja julkisen sektorin roolia uudelleenarvioitiin. Uskoteltiin, että muutoksen lähtökohtana oli yksilönvapauden idea, mutta päällimmäiseksi on muodostunut tavoite kontrolloida ja ohjata ihmisiä toimimaan markkinamekanismien reunaehtojen mukaisesti.

Esimerkiksi toimeentulotuen ja työttömyyskorvauksen saantiehtoja tiukentamalla on pyritty pakottamaan ihmiset hyväksymään työehtoja, joita he eivät muuten hyväksyisi. Pyrkimys on ollut muodostaa huonojen työehtojen ja matalien palkkojen palvelusektori. Muun muassa näin on pyritty luomaan työmarkkinoille uusia hierarkioita.

Hierarkinen yhteiskuntajärjestelmä kaventaa enemmistön toimintamahdollisuuksia ja harvoilla on turvatut elinolosuhteet.

Johannes Kananen väittelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa 1.3. klo 12 sosiaalipolitiikan alaan kuuluvasta aiheesta ”Modern Societal Impulses and their Nordic Manifestations – On Emancipation and Constraint in Societal Development”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa: Yliopistomuseo Arppeanum, Snellmaninkatu 3.

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta.

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.