helmi 202011
 

New York Daily News raportoi lakimiesten uskosta, että silmälasipäiset syytetyt saavat todennäköisemmin vapauttavan tuomion. Vuoden 2008 tutkimus tukee olettamusta. Siinä 220 opiskelijaa käsittelivät fiktiivistä oikeustapausta, jossa syytetyt olivat vaihtelevasti mustaihoisia tai silmälasipäisiä. Opiskelijat tuomitsivat selvästi harvemmin silmälasipäiset. Erityisen myönteisesti suhtauduttiin mustaihoisiin rillipäihin.

Lasit siis nenälle kun seuraavan kerran sattuu hankaluuksia virkavallan kanssa.

Tuolla lisää: ABA Journal Mobile.

helmi 212010
 

Yhdenmukaistuminen, tuo varsinainen vastakulttuurin arkkivihollinen, on eräs sosialisoituneen ihmispsyykeen perusmekanismeja. Aikojen saatossa sitä on yhtälailla suosittu ja siitä on yritetty eroon, ja kumpikin pyrkimys on aiheuttanut sekä voittoja että turhanpäiväistä kärsimystä. Esimerkiksi yksi nykyaikaisen taiteen perustarkoituksista on rikkoa totuttuja ajatusmalleja ja kyseenalaistaa sääntöjä. Myös mainonta ruokkii tehokkaasti massasta erottumisen tarvetta. Toisaalta yhteiskunta – vaikkapa liikenne – toimisi varsin huonosti ilman vapaaehtoista halua yhdenmukaiseen käyttäytymiseen.

PsyBlog listaa ansiokkaasti kymmenen voimakasta yhdenmukaistavaa mekanismia, jotka vaikuttavat jokaisen meidän mielissämme, halusimme tai emme. Kannattaa vilkuilla ja peilailla omaan maailmaansa.

Conformity: Ten Timeless Influencers | PsyBlog.

Lämpötila ja manipulointi

 Posted by at 10.30  Linkit
loka 262008
 

Kaksi pikku-uutista kahdesta hyvin samanhenkisestä tutkimuksesta. Toisessa tutkiskellaan kuinka mieliala heijastuu lämpötilan kokemiseen (tietenkin niin, että pettymykset ja hylätyksi tuleminen yhdistyvät kylmyyteen ja hyväksytyksi tuleminen lämpöisyyteen), toisessa taas asiaa tutkittiin siltä kantilta, kuinka lämpötila vaikuttaa mielikuvaan toisesta ihmisestä. Lämpimän kahvikupin piteleminen käsissä saa keskustelukumppanin vaikuttamaan välittävämmältä ja anteliaammalta.

Jep, teetä ja sympatiaa.