Menu Close

Mikä ihmeen Tarot? (artikkelisarjan 1. osa)

Ennen varsinaiseen asiaan siirtymistä muutama sana matkaevääksi: näissä artikkeleissa pyrin tietoisesti tuomaan esille uusia näkökulmia tai ajatuksia Tarot-kortteihin liittyen. Tarot -järjestelmän perusperiaatteista löytyy runsaasti tietoa englanninkielisistä kirjoista ja suomeksikin on jo joitakin opuksia käännetty. Perinteiset teemat, kuten esim. korttien historia, Suuren ja Pienen Arkanan merkitykset omina kokonaisuuksinaan sekä “Narrin matka” ja lukemattomat muut, Tarotin ymmärtämisen kannalta elintärkeät kohdat, olen ilman minkäänlaisia tunnontuskia hypännyt yli. Joitakin näistä “perinteisistä teemoista” tulen käymään läpi jokaisen artikkelin lopusta läytyvässä “Nice to know -nurkkauksessa”. Lukekaa loput kirjoista. Pyrin kirjoittamaan nämä artikkelit ajatuksella “jotain uutta, jotain vanhaa – mutta vähemmän sitä vanhaa.” 🙂

Mikä ihmeen Tarot?

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että Tarot on 78 korttia (pääsääntöisesti, poikkeuksiakin löytyy 😉 käsittävä pakka, joka jakaantuu kahteen osaan; Suuren Arkanan eli Suurten Salaisuuksien kortit eli Valttikortit, joita on 22 kappaletta sekä Pienen Arkanan eli Pienten Salaisuuksien kortit, joita on 56 kappaletta. Pieni Arkana jakaantuu vielä neljään eri osaan tai “maahan”: Sauvat (tai Valtikat), Maljat, Miekat ja Lantit (tai Pentaakkelit). Kussakin edellä luetellussa “maassa” on sekä 10 numerokorttia (1-10) että neljä hovikorttia, joiden nimet ja arvojärjestys vaihtelevat hieman eri pakoista riippuen. Suuren Arkanan kortit kantavat sellaisia nimiä, kuin esim. Taikuri, Vaunut, Kohtalonpyörä, Hirtetty, Tähti ja Aurinko. Valttikorttien keskinäisessä järjestyksessä ja nimityksissä esiintyy vielä enemmän vaihteluita kuin Pienen Arkanan kohdalla, ja eri Tarot-koulukunnat usein pitäytyvät johonkin tiettyyn, “oikeaksi” katsomaansa järjestykseen ja termistöön (tiettyä järjestystä ja/tai termistöä ehdottoman “oikeana” pitäminen on ajatuksena aika mielenkiintoinen – vanhimmissa edelleen olemassa olevissa korttipakoissa ei ole kumpaakaan – ei nimiä eikä numeroita).

Tarot-korttien keskinäisiä suhteita verrattaessa elementaalisiin vastaavuuksiin perustuva jako on hyvin yleisesti käytetty. Jako menee karkeasti ottaen näin: Sauvat/Valtikat – Tuli – Intuitiivinen/Energeettinen taso, Maljat – Vesi – Emotionaalinen taso, Miekat – Ilma – Mentaalinen taso ja Pentaakkelit/Lantit – Maa – Aistein havaittava taso. Tällöin Suuri Arkana vastaa Henkeä ja kuvastaa näin ollen eri elementtien yhteistä alkuperää (Psyko-spirituaalinen taso; Kollektiiviset arkkityypit; Individuaatioprosessi). Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti myynnissä on yli 100 Tarot-pakkaa, joten jokaisen luulisi läytävän mieleisensä. Jos et sellaista löydä, tee itse.

Yksi pakka, monta näkökulmaa

Tarot-kortteja voi tarkastella monesta eri näkökulmasta, joista yleisimpiä olen luetellut alapuolella. Nämä näkökulmat, yhdessä tai erikseen, muodostavat myös “selkärangan nikamat” niin Tarot -kirjallisuudelle kuin itse tulkinnoillekin. Mielenkiintoista on huomata ettei Tarot itsessään edusta mitään tiettyä “suuntausta”, mutta soveltuu siitä huolimatta hyvinkin erilaisten ajatussuuntauksien tai näkökulmien matriisiksi.

Historiallinen, mytologinen, psykologinen, arkkityyppinen, ennustuksellinen, terapeuttinen, alkemiallinen, shamanistinen, okkulttinen, astrologinen, kabbalistinen, numerologinen, meditatiivinen, taiteellinen, henkilökohtainen!

Yksi pakka, monta käyttötapaa

Tarot-korteilla on yhtä monta käyttötapaa kuin on käyttäjääkin. Kortteja käytetään niin ennustamisen, itsetuntemuksen ja henkisen kasvun apuvälineenä kuin ongelmanratkaisuun ja luovaan visualisointiinkin. Monissa Euroopan maissa, etenkin Ranskassa, kortteja käytetään edelleen Tarocchi-pelin pelaamiseen samaan tapaan kuin 1500-luvun alkupuolella Pohjois-Italiassa (kyseinen peli on nykyisen bridgen kantamuoto). Joidenkin selvänäkijöiden kerrotaan käyttävän kortteja seuraavalla tavalla: kysyjän keskittyessä katsomaan päydällä olevien korttien kuvia tulkitsija keskittyykin kysyjään, ja “lukee” informaation suoraan hänestä.

The Hermetic Order of the Golden Dawn:in jäsenten kerrotaan käyttäneen Tarot-kortteja aivan tietyntyyppiseen meditaatioon: syvään meditatiiviseen tilaan päästyään henkilö visualisoi mielessään etukäteen valitsemansa kortin – tavallisesti yhden Valttikorteista – ja näki tämän eräänlaisena ovena. Sitten henkilö astui tästä ovesta sisään ja pääsi tämän kautta “sisään” kyseisen kortin merkitykseen. Muutama viikko sitten eräässä antikvariaatissa käydessäni huomasin yhdellä sivupöydällä pinon käytettyjä Tarot-pakkoja. Paikan omistaja kertoi niiden olevan peräisin eräältä taiteilijalta, joka oli käyttänyt niitä inspiraation lähteenä ennen maalaamiseen ryhtymistä. Tarot-korttien eri käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

Miksi juuri “karttakirja” eli oma näkökulmani Tarot-kortteihin

Tätä kirjoittaessani talven ensimmäiset lumet satavat pyrynä alas taivaalta. Oman sisäisen todellisuutemme maastossa kulkeminen on aika ajoin aikamoista lumipyryssä tarpomista – itsetuntemuksen polku tuntuu olevan useammin kivinen kuin ruusuinen, eikä välillä tunnu olevan edes varmuutta siitä, kulkeeko ylipäänsä millään polulla, tällöin voi Taroteista olla paljonkin apua.

Itse näen Tarot-järjestelmän 78 korttia eräänlaisina valokuvina, joista on mahdollista nähdä itsensä tietyssä pisteessä “karttaa”, oli kysymyksessä sitten ulkoisen maailman tai sisäisen maailman kartta. Tämä karttakirja on myös siinä suhteessa erikoinen, että sen avulla on mahdollista nähdä tähän asti kulkemamme matka, samoin kuin matka, jonka todennäköisesti tulemme tekemään. Tarot auttaa meitä tarkastelemaan näitä eri maailmojen maisemia yläilmoista käsin; kun tiedämme millainen maasto on edessämme, osaamme varautua matkaan oikeanlaisilla varusteilla. Tarot-kortit auttavat meitä myös näkemään sen polun, jolla kuljemme. Aivan kuten ulkoisessa maailmassa liikkuessamme olemme tottuneet suunnistamaan joko teiden nimien tai tuttujen paikkojen avulla, on sisäisessä maailmassamme mahdollista antaa nimet niille poluille, joilla meidän on mahdollista kulkea. Vapaan tahdon ja predestinaation välisen suhteen näkökulmaan liittyen uskon, että jokaisen meistä on elämän eri poluilla kulkiessamme tietyt asiat kohdattava, mutta suurin osa tapahtumista on seurausta oman vapaan tahtomme käyttämisestä. Se, osaammeko oikealla tavalla käyttää tätä vapaata tahtoa, onkin sitten eri juttu. Tarot on yksi keino tämänkin päämäärän saavuttamisessa.

Hieman (ehkä outoakin) näkökulmaa Tarotin kinkkiseen historiaan, mutta ei siitä historiasta sen enempää

Tarot-korteista on kirjoitettu, varsinkin 1900-luvun puolenvälin jälkeen, melkoinen määrä kirjallisuutta. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen seikka ottaen huomioon, että korttien alkuperästätai niiden todellisesta käyttätarkoituksesta ei ole jäänyt juurikaan kirjallista todistusaineistoa jäljelle. Tämän seurauksena olemassa oleva Tarot -kirjallisuus voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen osaan:korttien historiaa objektiivisesti analysoiviin teoksiin (pohjautuen yksinomaan olemassa olevaan kirjalliseen – joskin niukkaan – informaatioon, jota menneet vuosisadat ovat armollisesti jättäneet jälkeensä) sekä vaihtelevassa määrin henkilökohtaisten mielipiteiden ja/tai uskomusten pohjalta rakentuneiden teorioiden synnyttämiin tulkintoihin. Kuten arvata saattaa, näitä jälkimmäiseen “kategoriaan” kuuluvia teoksia on enemmän. 😉

Tämä jako on myös synnyttänyt pienoisen skisman itse Tarot -maailmassa liikkuvien henkilöiden välille: janan toisessa ääripäässä seisovat korttien historiaan perehtyneet yliopistomaailman akateemikot, jotka väittävät kivenkovaa, että Tarot ei ole alun perin ollut mitään muuta kuin Italian varakkaan ylhäisön ajanvietteeksi keksitty huvi (ja näin ollen heidän mielestään korttien alkuperä on hyvinkin tunnettu, samoin kuin niiden alkuperäinen funktio, eikä asiassa ole yhtään mitään epäselvää, ettäs tiedätte). Tämä puolestaan on nostattanut janan toisessa ääripäässä seisovien vannoutuneiden okkultistien ja esoteerikoiden niskavillat pystyyn – he rummuttavat äänekkäästi Tarotin todellisen ja alkuperäisen (ja jopa jumalallisenkin) esoteerisen ja ehdottoman okkulttisen luonteen tiedostamisen ja hyväksymisen puolesta. Ja henkilökohtainen mielipiteeni? Kirjoitettua historiaa en lähtisi pois pyyhkimään, mutta uskon, että Tarot pitää sisällään salaisuuksia ja uskon, että kortit ovat kulkeneet ihmisen kanssa hyvin kauan.

Tarot ja tulkitsija

Tarot-korttien ja niiden käyttäjän välille, varsinkin yhteistyön pidempään jatkuessa, syntyy väkisinkin jonkinlainen suhde. Edellä totesin, että korteilla on yhtä monta käyttötapaa kuin on käyttäjääkin; sama pätee suhteeseen. Toisille kortit muodostuvat hyvin tärkeiksi, henkilökohtaisiksi “työtovereiksi”, toisille niiden merkitys voi olla vähäisempi, korttien ollessa mahdollisesti vain eräs “väline” muiden joukossa. Itse kuulun siihen ryhmään, jolle Tarot on “se ainut oikea” – jotkut ystävistäni puolestaan käyttävät tasapuolisesti niin kortteja ja riimuja kuin tekevät astrologisia analyysejäkin.

Korttien kanssa työskenteleville muodostuu myös ennemmin tai myöhemmin oma näkemys Tarotin luonteesta ja merkityksestä; tietyt kortit saavat omia erityispiirteitä, tulkintoihin muodostuu tietynlainen selkäranka. Sasha Fenton mainitsee kirjassaan “Tarot in Action” (The Aquarian Press, 1987), että joidenkin kohdalla tulkinnat saattavat lopulta tapahtua yksinomaan mentaalisten kuvien pohjalta, ts. kortteja ei käytännössä tarvita enää lainkaan, vaan tulkitsija “näkee” tulkinnat omassa mielessään. Omalla kohdallani tulkinnat ovat viime aikoina saaneet uusia ulottuvuuksia: koulukiireiden vuoksi en ole ehtinyt tulkintoja juuri tekemään, joten nykyisin teen niitä silloin tällöin unissani. Näissä “unitulkinnoissa” yhdistyy eri pakkojen kortteja samaan “pöytään” eli tulkintakaavioon.

Tulkita nyt voi vaikka ryijystä – minä käytän kortteja“, tokaisi selvänäkijä Kaija Pyörälä eräässä haastattelussa. Tarot on oma suljettu järjestelmänsä, traditio, joka toimii omien sisäisten lakiensa mukaisesti. Suuren Arkanan korteissa kuvatut kollektiiviset, energeettiset arkkityypit vaikuttavat ja muovaavat psyyken kautta meidän jokaisen olemusta ja sitä kautta elämäämme, tiedosti nämä vaikutukset tai ei. Itsetuntemuksen polku vie omien ajatus- ja sitä kautta toimintamallien tiedostamisen ja tunnistamisen kautta – ilman näiden sisäisten prosessien tiedostamista ei niiden vaikutuksillekaan voi paljoa tehdä. Tarot on vain yksi polku muiden polkujen joukossa tämän päämäärän saavuttamiseksi.

“Astral inclinant, non necessitant – astraalinen mahdollistaa, ei tee välttämättämäksi.” -Kate Green

Joitakin opuksia, joista saattaa olla hyötyä

-Anonymous: “Meditations on the Tarot” – A Journey into Christian Hermeticism. Element Books Limited, 1991 (suosittelen erityisesti niille, jotka väittävät Tarotin olevan ehdottoman ei-kristillinen väline hih).
-Akron & Banzhaf, Hajo: “The Crowley Tarot”
– The Handbook to the Cards by Aleister Crowley and Lady Frieda Harris. U. S. Games Systems, Inc., 1995.
-Arrien, Angeles: “The Tarot Handbook” – Practical Applications of Ancient Visual Symbols. Tarot Symbols from a Psychological, Mythological, and Cross-cultural Perspective. Jeremy P. Tarcher/Putnam, 1997 (pohjautuen Crowley-Harris-Thoth -pakkaan).
-Greer, Mary K.: “The Complete Book of Tarot Reversals”. Llewellyn Publications, 2002 (korttien käänteiset merkitykset; Rider-Waite-Smith -kortit [=RWS]).
-Haich, Elisabeth: “Tarot” – Ihmisen kaksikymmentäkaksi tietoisuudentasoa. Gummerus Kirjapaino Oy, 1992 (pohjautuen Oswald Wirthin pakkaan).
-Kaplan, Stuart R.: “Tarokkien salaisuudet”. Tarokkien historia – kaikkien korttien selitykset – korteilla ennustaminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi, 1984.
Manik, Dhyan: “Tarot – Portti sisimpään”. Opaskirja. Unio Mystica/Karisto Oy, 1995 (pohjautuen RWS -pakkaan).
-Nichols, Sallie: “Jung and Tarot” – An Archetypal Journey. Samuel Weiser, Inc., 1984 (pohjautuen pääosin Marseilles -järjestelmän kortteihin).
-Pollack, Rachel: “The Complete Illustrated Guide to Tarot” – How to Unlock the Secrets of the Tarot. Element Books Limited, 1999.
-Pollack, Rachel: “Seventy-Eight Degrees of Wisdom” – A Book of Tarot. Thorsons, 1997 (pohjautuen pääosin RWS -pakkaan).
-Virtakallio, Pia: “Tarot”. Tarot-korttien tulkinta – Käyttäjän käsikirja – Numerologia ja korttien merkitys. Suomen Tarot -konsultit Oy/Vammalan Kirjapaino Oy, 1994 (pohjautuen RWS -pakkaan).
Ziegler, Gerd: “Tarot – sielun peili”. Aleister Crowley Tarot-opaskirja. Esoterica Publishing/Karisto Oy, 1992.
-Walker, Barbara G.: “The Secrets of the Tarot” – Origins, History, and Symbolism. Harper & Row, Publishers, 1984.

Nice to know

Tarot -sanan etymologia: kyseistä sanaa on väännelty ja käännelty viimeisen parin, kolmensadan vuoden aikana niin paljon, että hitaampia heikottaa – tässä muutamia teorioita sanan alkuperästä: Pohjois-Italiassa virtaava Taro-joki; egyptiläinen kultaista tietä tarkoittava Ta rho -termi; latinan pyörää tai ratasta merkitsevä rota; juutalaisen perinteen toora; joidenkin korttipakkojen selkäpuolta koristava poikkiviiva-kuviointi, jonka ranskankielinen termi on tarotŽe; mustalaisten korttipakasta käyttämä tar-nimitys. Mielenkiintoista kyllä, vanhinta edelleen olemassa olevaa Tarot-pakkaa kutsuttiin Italiassa nimellä carte da trionfi, voiton tai riemusaattueen kortit, vuoden 1440 tienoilla. Vajaat sata vuotta myöhemmin esiintyy ensimmäisen kerran termi tarocchi (edelleen Italiassa), jonka ranskankielinen versio vasta myöhemmin on tarot (ja saksalaisittain tarock). Molempien sanojen, sekä tarocchi että tarot, etymologia on edelleen epäselvä.

Seuraavassa artikkelissa: Narri, Taikuri ja muuta mukavaa

Lähteinä on käytetty artikkelissa listattuja opuksia.

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lehto ry:n Seita-lehdessä.

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.