Menu Close

Meditoijat pesee tanssijat

Berkeleyn yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että ammatilaistanssijat eivät ole yhtä hyvin emotionaalisesti yhteydessä kehojensa kanssa kuin säännöllisesti meditoivat henkilöt.

Modernin tanssin ja baletin ammattilaiset harjoittelevat vuosikausia kehoaan ja lihastensa hallintaa. He eivät kuitenkaan tutkimuksen mukaan ole sen tietoisempia kehojensa tunnevasteista – kuten hengityksen ja pulssin nopaudesta – kuin tavan tallaajat. Sen sijaan Vipassanan ja mindfulness-meditaation harjoittajat ovat muita paremmin yhteydessä kehojensa toimintoihin.

Tutkimuksessa 21 modernin tanssin ja baletin vakavan harrastajan, 21 meditoijan ja 21 henkilön kontrolliryhmän reaktioita mitattiin samalla kun heille näytettiin tunteita herättäviä videoista. He myös arvioivat omia fiiliksiään.

Vaikka kaikki osallistujat raportoivat samankaltaisista tunteista, oli meditaation harrastajilla korkeampi korrelaatio tunteiden ja fyysisten raktioiden välillä. Tanssijoiden ja kontrolliryhmän erot olivat vähäisiä.

Tutkimus valaisee mielen ja kehon yhteyden mysteeriä, jota on tutkittu aiemmin lähinnä dissosiaation, eli kehon ja mielen yhteyden häiriön kannalta. Yhteys on kuitenkin merkittävässä osassa jokapäiväisessä hyvinvoinnissamme.

Mindfulness-meditaatiota käytetäänkin enenevässä määrin fyysisten ja psyykkisten ongelmien hoidossa. Tutkijat uskovat terveyshyötyjen johtuvan ainakin osittain kehon ja mielen emotionaalisesta yhteydestä.

Kuvan kissa ei osallistunut tutkimukseen.

Lisää:
For Harmonizing Body And Mind, Meditation Beats Dance.

1 Comment

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: