Menu Close

Intuitiivinen ajattelu ylläpitää yliluonnollisia uskomuksia

Paranormaalit uskomukset voivatkin esiintyä tieteellisen tiedon ja analyyttisen ajattelun rinnalla juuri siksi, että ne liittyvät intuitiiviseen ajatteluun enemmän kuin huonoon analyyttiseen ajatteluun, toteaa Aarnio. Tämä myös selittää miksi paranormaalit uskomukset eivät häviä koulutuksen, tieteellisen tiedon ja rationaalisen ajattelun myötä.

Lähde

Koska Verkkouutisilla on ollut tapana hävittää artikkelinsa johonkin, laitan koko jutun tähän:

Intuitiivinen ajattelu ylläpitää yliluonnollisia uskomuksia

PP, 15.10.2007

Yliluonnolliset uskomukset ovat peräisin ennemmin intuitiivisesta ajattelusta kuin analyyttisen ajattelun puutteesta, osoittaa väitöstutkimus. Tämä selittää yhtäältä sen miksi naiset ovat miehiä alttiimpia paranormaaleille uskomuksille ja toisaalta myös sen miksi nämä uskomukset eivät häviä koulutuksen, tieteellisen tiedon ja rationaalisen ajattelun myötä.

Kia Aarnio selvittää väitöskirjassaan laajan kyselyaineiston pohjalta, miksi länsimaiset, koulutetut ihmiset uskovat paranormaaleihin ilmiöihin. Vastaus liittyy intuitiiviseen ja analyyttiseen ajattelutapaan, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi naisten runsaampia paranormaaleja uskomuksia miehiin verrattuna selittivät osittain naisten runsaampi intuitiivinen ajattelu ja vähäisempi analyyttinen ajattelu.

Aarnion mukaan paranormaaleja uskomuksia selitti parhaiten intuitiivinen ajattelu, kun taas vähäinen analyyttinen ajattelu oli heikompi selittävä tekijä

Yliopisto-opiskelijat olivat lähtökohtaisesti skeptisempiä paranormaaleja uskomuksia kohtaan kuin ammattikoululaiset, mutta yliopistokoulutus ei lisännyt skeptisyyttä.

Paranormaalit uskomukset voivatkin esiintyä tieteellisen tiedon ja analyyttisen ajattelun rinnalla juuri siksi, että ne liittyvät intuitiiviseen ajatteluun enemmän kuin huonoon analyyttiseen ajatteluun, toteaa Aarnio. Tämä myös selittää miksi paranormaalit uskomukset eivät häviä koulutuksen, tieteellisen tiedon ja rationaalisen ajattelun myötä.

Yliluonnolliset uskomukset sekoittavat ydintietoa

Aarnio määrittelee tutkimuksessaan paranormaalit, taikauskoiset ja maagiset uskomukset kategoriavirheiksi, joissa psykologista, fyysistä ja biologista ydintietoa sekoitetaan keskenään.

Ydintieto on tietoa, jonka pienet lapset omaksuvat ilman opettamista. Esimerkiksi uskossa kummituksiin henkiolennon oletetaan käyttäytyvän elollisen olennon tavoin, mutta ilman kehoa. Tutkimuksen mukaan paranormaaleihin ilmiöihin uskovat sekoittivat ydintietoa enemmän kuin skeptikot.

Uskonnolliset ja paranormaaleihin ilmiöihin uskovat ihmiset erosivat samalla tavoin skeptikoista: He olivat intuitiivisempia, enemmän mystisiä kokemuksia kohdanneita ja heidän lähipiirinsä suhtautui myönteisemmin yliluonnollisiin ilmiöihin. Yleisesti ottaen mitä enemmän henkilö uskoi paranormaaleihin ilmiöihin, sitä uskonnollisempi hän oli. Kuitenkin kaikkein uskonnollisimmat ihmiset suhtautuivat paranormaaleihin uskomuksiin sitä skeptisemmin, mitä uskonnollisempia he olivat.

Aarnion psykologian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 19. lokakuuta.

Kommentoi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.