helmi 282011
 

Areenalla on pari varsin mielenkiintoista ohjelmaa koskien elintarviketeollisuutta ja jokapäiväisiä kemikaalejamme.

Mats Dumellin toimittama Väärennetty ruoka:

Ruokakaupan hyllyt notkuvat tuotteita, joiden maku, väri ja koostumus on luotu keinotekoisesti lisäaineilla. Suomalainen asiakas kelpuuttaa väärennetynkin ruuan mukisematta.

Ranskalainen dokkari Terveys lautasella:

WHO on todennut, että syöpään sairastuneiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana, vaikka tilastoissa huomioidaan väestön ikääntyminen. Samalla myös lasten leukemiatapaukset ja aivokasvaimet ovat lisääntyneet kahdella prosentilla joka vuosi. WHO on huomannut samanlaista kasvua Parkinsonin ja Alzheimerin taudeissa sekä autoimmuunisairauksissa. Mikä selittää nämä ongelmat, joita esiintyy lähinnä rikkaissa teollisuusmaissa?

Dokumentin tutkimusryhmä haastattelee Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisten edustajia, jotka vastaavat mm. lisäaineiden käytöstä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta. Dokumentissa pohditaan, olisiko sairauksien syynä ruoka, jota tuotetaan ja valmistetaan eri tavalla kuin vielä sata vuotta sitten. Ruuan tuottamiseen käytetään tuholaistorjunta-aineita ja elintarviketeollisuus käyttää siihen monenlaisia lisäaineita ja muoviyhdisteitä. Esimerkkeinä käytetään mm. aspartaamia ja bisfenoli-A:ta. Bisfenoli-A on syöpää aiheuttava muoviyhdiste, jota käytetään mm. tuttipulloissa ja joka aiotaan kieltää EU:ssa tänä keväänä. Dokumentissa tutkitaan myös keinoja, joilla ihmiset voivat parantaa vastustuskykyään syömällä oikein.

Jälkimmäinen dokkari on kyllä hiukan liian tuhti paketti, mutta antaa takuulla ajattelemisen aihetta.

helmi 272011
 

Berkeleyn yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että ammatilaistanssijat eivät ole yhtä hyvin emotionaalisesti yhteydessä kehojensa kanssa kuin säännöllisesti meditoivat henkilöt.

Modernin tanssin ja baletin ammattilaiset harjoittelevat vuosikausia kehoaan ja lihastensa hallintaa. He eivät kuitenkaan tutkimuksen mukaan ole sen tietoisempia kehojensa tunnevasteista – kuten hengityksen ja pulssin nopaudesta – kuin tavan tallaajat. Sen sijaan Vipassanan ja mindfulness-meditaation harjoittajat ovat muita paremmin yhteydessä kehojensa toimintoihin.

Tutkimuksessa 21 modernin tanssin ja baletin vakavan harrastajan, 21 meditoijan ja 21 henkilön kontrolliryhmän reaktioita mitattiin samalla kun heille näytettiin tunteita herättäviä videoista. He myös arvioivat omia fiiliksiään.

Vaikka kaikki osallistujat raportoivat samankaltaisista tunteista, oli meditaation harrastajilla korkeampi korrelaatio tunteiden ja fyysisten raktioiden välillä. Tanssijoiden ja kontrolliryhmän erot olivat vähäisiä.

Tutkimus valaisee mielen ja kehon yhteyden mysteeriä, jota on tutkittu aiemmin lähinnä dissosiaation, eli kehon ja mielen yhteyden häiriön kannalta. Yhteys on kuitenkin merkittävässä osassa jokapäiväisessä hyvinvoinnissamme.

Mindfulness-meditaatiota käytetäänkin enenevässä määrin fyysisten ja psyykkisten ongelmien hoidossa. Tutkijat uskovat terveyshyötyjen johtuvan ainakin osittain kehon ja mielen emotionaalisesta yhteydestä.

Kuvan kissa ei osallistunut tutkimukseen.

Lisää:
For Harmonizing Body And Mind, Meditation Beats Dance.

helmi 232011
 

Plasebo-efektistä on ollut useampaan otteeseen myös Tajunnassa juttua, ja jälleen asiasta on tehty kiinnostava tutkimus. Tällä kertaa havaittiin, että negatiivinen plasebo, eli usko ettei lääkkeellä ole vaikutusta, on merkittävä tekijä esimerkiksi kivunlievityksessä.

Keskimääräinen kivun määrä oli 66. Kun heille annettiin kipulääkettä, mutta heille ei siitä kerrottu, keskiarvo tippui 55:een. Kun henkilöille kerrottiin lääkkeestä, kivun määrä olikin enää 39. Kun kipulääkkeen antamista jatkettiin, mutta henkilöille sanottiin lääkkeen tehon loppuvan, arvo olikin yhtäkkiä 64.

Tutkimuksen toteuttanut Irene Tracey muistuttaa, että lääkärit nykyään keskittyvät liikaa fysiologisen puolen hoitoon, mikä voi olla este hoidon onnistumiselle.

Lue lisää täältä:
Etusivu – Terveysklinikat – Lääkitys – Uutisia lääkityksestä – Pessimismi tappaa lääkkeen tehon – Tohtori.fi.

helmi 222011
 

Lastaan lääkärille rokotettavaksi vievä äiti pitää pienokaistaan kädestä kiinni, rohkaistessaan tätä piikin tuomaa kipua vastaan. Tämän alitajuisen eleen vaikutuksesta on olemassa myös tutkimuksia. Kaksi tuoretta tutkimusta osoittavat kuitenkin, että helpottava efekti ei liity pelkästään  fyysiseen kontaktiin, vaan myös rakkaan henkilön valokuva voi vaikuttaa samalla lailla.

Vuoden 2009 tutkimuksessa testattiin 25 seurustelevaa paria. Koehenkilönä nainen piteli kädestä verhon takana olevaa poikaystäväänsä tai vaihtoehtoisesti tuntematonta miestä. Variaatiossa hän katseli joko poikaystävänsä tai tuntemattoman henkilön valokuvaa. Naisen aistima kipu väheni merkittävästi kun hän kosketti poikaystäväänsä tai katseli hänen kuvaansa. Kuvan ja kosketuksen välillä ei ollut merkittävää eroa.

Uudemmassa tutkimuksessa koehenkilöiden aivotoimintaa kuvattiin kokeen aikana. Vaikutusta verrattiin myös sanapelien aiheuttamiin häiriötekijöihin, joiden on myös huomattu vaikuttavan kipuaistimukseen. Rakastetun kuva kuitenkin syttytti häiriötekijään verrattuna myös aivojen mielihyväkeskukset toimintaan. Vaikutukset ovat siis kemikaaleihin, kuten kokaiiniin, verrattavia ja vähensivät subjektiivista kipukokemusta jopa 36:sta 44 prosenttiin. Kova kipu väheni 12-13 prosenttia.

When Photos Are Painkillers: Scientific American.