helmi 232011
 

Plasebo-efektistä on ollut useampaan otteeseen myös Tajunnassa juttua, ja jälleen asiasta on tehty kiinnostava tutkimus. Tällä kertaa havaittiin, että negatiivinen plasebo, eli usko ettei lääkkeellä ole vaikutusta, on merkittävä tekijä esimerkiksi kivunlievityksessä.

Keskimääräinen kivun määrä oli 66. Kun heille annettiin kipulääkettä, mutta heille ei siitä kerrottu, keskiarvo tippui 55:een. Kun henkilöille kerrottiin lääkkeestä, kivun määrä olikin enää 39. Kun kipulääkkeen antamista jatkettiin, mutta henkilöille sanottiin lääkkeen tehon loppuvan, arvo olikin yhtäkkiä 64.

Tutkimuksen toteuttanut Irene Tracey muistuttaa, että lääkärit nykyään keskittyvät liikaa fysiologisen puolen hoitoon, mikä voi olla este hoidon onnistumiselle.

Lue lisää täältä:
Etusivu – Terveysklinikat – Lääkitys – Uutisia lääkityksestä – Pessimismi tappaa lääkkeen tehon – Tohtori.fi.

helmi 222011
 

Lastaan lääkärille rokotettavaksi vievä äiti pitää pienokaistaan kädestä kiinni, rohkaistessaan tätä piikin tuomaa kipua vastaan. Tämän alitajuisen eleen vaikutuksesta on olemassa myös tutkimuksia. Kaksi tuoretta tutkimusta osoittavat kuitenkin, että helpottava efekti ei liity pelkästään  fyysiseen kontaktiin, vaan myös rakkaan henkilön valokuva voi vaikuttaa samalla lailla.

Vuoden 2009 tutkimuksessa testattiin 25 seurustelevaa paria. Koehenkilönä nainen piteli kädestä verhon takana olevaa poikaystäväänsä tai vaihtoehtoisesti tuntematonta miestä. Variaatiossa hän katseli joko poikaystävänsä tai tuntemattoman henkilön valokuvaa. Naisen aistima kipu väheni merkittävästi kun hän kosketti poikaystäväänsä tai katseli hänen kuvaansa. Kuvan ja kosketuksen välillä ei ollut merkittävää eroa.

Uudemmassa tutkimuksessa koehenkilöiden aivotoimintaa kuvattiin kokeen aikana. Vaikutusta verrattiin myös sanapelien aiheuttamiin häiriötekijöihin, joiden on myös huomattu vaikuttavan kipuaistimukseen. Rakastetun kuva kuitenkin syttytti häiriötekijään verrattuna myös aivojen mielihyväkeskukset toimintaan. Vaikutukset ovat siis kemikaaleihin, kuten kokaiiniin, verrattavia ja vähensivät subjektiivista kipukokemusta jopa 36:sta 44 prosenttiin. Kova kipu väheni 12-13 prosenttia.

When Photos Are Painkillers: Scientific American.

heinä 252010
 

Vanhan fraasin mukaan rahalla ei voi ostaa onnea, mutta silti valtaosa ihmisistä yritettää sitä. Ihmiset painavat niska limassa töitä saadakseen koottua mahdollisimman paljon massia pystyäkseen toteuttamaan mielitekoja ja nauttimaan ylellisyydestä ja kuvittelevat näin lisäävänsä sisältöä elämään. Kuitenkin talouden kehittyessä ja ihmisten jatkuvasti rikastuessa kaikenlainen pahoinvointi vain leviää ja tyytymättömyys lisääntyy. Tilastollisesti raha ei siis tuo onnea. Miksi näin on?

Liègen yliopiston tutkijat tulivat siihen lopputulokseen, että ylenmääräiset eurot deletoivat tehokkaasti mahdollisuuden nauttia elämän pienistä iloista. Koska raha mahdollistaa kaikenlaisten elämysten ja kokemusten haalimisen, emotionaalinen reagointi varallisuudesta riippumattomiin nautintoihin vähenee. Arkipäivän ilot alkavat tuntua… no, arkipäiväisiltä. Tutkimuksessa tällaisia ilonaiheita olivat esimerkiksi aurinkoiset päivät, kylmä olut ja suklaa. Jopa pelkkä viittaus rahaan lyhentävät arkipäiväisten nautintojen hetkiä.

Kyselytutkimuksen lisäksi tätä efektiä tutkittiin kokeellisesti. Testihenkilöille näytettiin seteleiden kuvia ja tarjottiin suklaata. Rahakuvia katselleet testihenkilöt olivat huomattavasti vähemmän aikaa kiinnostuneet suklaan nauttimisesta kuin verrokkiryhmä.

Varallisuuden tuoma mahdollisuus rahakkaisiin ylellisyyksiin kaivaa maata elämän arkipäiväisten ilojen alta. Yleellisyyksistä nauttiminen ei kuitenkaan voi olla jokapäiväistä puuhaa, ja kun arkipäivän ilot eivät enää kiinnosta, yleinen elämästä nauttimisen määrä vähenee.

Tätä vajetta yritetään sitten tietenkin korvata hankkimalla lisää rahaa ja lisää ylellisyyttä.

Lähde.

Tutkimuksen tiivistelmä.

kesä 092010
 

Nature Neurosciencessä julkaistu tutkimus valottaa akupunktion hyödyllisiä mekanismeja.

Kokeet tehtiin hiirellä, jonka käpälä oli kivulias. Akupunkioneula työnnettiin hiiri-versioon akupisteestä, jota kiinalainen lääketiede pitää yhtenä tärkeimmistä pisteistä. Tutkimuksessa havaittiin, että adenosiinin toiminta lisääntyi akupistettä ympäröivässä kudoksessa. Adenosiini helpottaa kipuja estämällä kipusignaalin pääsyä aivoihin.

Tämä biokemiallinen este helpotti koe-eläimen kivuliasta oloa samalla tavalla kuin adenosiinin toimintaan vaikuttavat lääkeaineet. Vaikutus juontuu kehon luontaisesta reaktiosta pieniin kudosvaurioihin.

Lähde