Menu Close
 • Viisi kysymystä suufimystikon tiellä kulkevalle

  Suufilaiset etsivät henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. He parantavat jumasuhdettaan erilaisten harjoitteiden avulla, ja moni kokee yhteyden voimistuessa voimakasta ekstaasia. Kysyimme suufimystikon tien valinneelta Aaro Löfiltä harjoitteista, Jumalasta ja ekstaasista.

  Lue lisää…

 • Kuolleiden läsnäolosta

  Tuore uskontotieteen väitös osoittaa, että kokemukset kuolleen läsnäolosta tai yhteydenotosta vaikuttavat perustavalla tavalla käsityksiin elämästä ja kuolemasta. Lisäksi vainajakokemukset vähentävät kuolemanpelkoa. Fyysiset aistit liittyvät vainajakokemuksiin lähes kahdessa kolmasosassa tapauksista.

  Lue lisää…

 • ”Valo nousee Pohjolasta” – Kristallipuolue haluaa olla osa profetioiden loistetta

  Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen kertoi toimituksellemme ajatuksiaan politiikasta ja henkisyydestä. Keskustelimme haastattelun aikana puolueen ja sen politiikan lisäksi 911-teorioista, sydäntietoisuudesta sekä Suomen roolista ennustusten pohjoisena valona.

  Lue lisää…